Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aqua-Clear IND, pročišćavanje industrijskih otpadnih voda

Aqua-Clear IND postrojenja pročišćavaju procesne otpadne vode iz industrije, poljoprivrede i stočarstva, a mogu zamijeniti ili upotpuniti dosadašnje načine pročišćavanja.

Opće informacije

BIONICA razvija, proizvodi i distribuira fleksibilna postrojenja za decentralno pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva, industrije i poduzetništva.

FLOTACIJSKI SUSTAV PROČIŠĆAVANJA U PREHRANBENOJ INDUSTRIJI

Flotacija (splavarenje), je tehnologija otopljenog zraka u otpadnoj vodi, a koristi se za izdvajanje suspendiranih tvari iz otpadne vode uključujući taložive suspendirane čestice ili plivajuće suspendirane tvari ( masti, ulja, emulzije i sl. ).

Komprimirani zrak (promjera 40-60 micrometara) uvodi se u cjevovod iza centrifugalne crpke koja vraća pročišćenu vodu iz procesa flotacije na početak procesa. U zasićenom cjevovodu dolazi do „otopljavanja“ zraka u vodi. Ubrizgavanjem vode s otopljenim zrakom pod tlakom u proces flotacije dolazi do ekspanzije otopljenog zraka u obliku mikromjehurića promjera 20-40 μm.

U interakciji s mikromjehurićima suspendirane tvari isplivavaju na površinu flotacijskog bazena gdje tvore plivajuću nakupinu ( FLOTAT ) u obliku „pjene“ koja se kontinuirano zgrće pomoću površinskog zgrtača u lijevak odnosno posudu. Faza čiste vode prelijeva se preko preljevnog zida u drugi stepen pročišćavanja gdje se istim principom izdvaja ostatak suspendiranih tvari.

Mali sustavi
pročišćavanja


Veliki sustavi
pročišćavanja


Sabirne jame

Pumpne stanice
otpadnih voda


Separatori

Sustavi za
korištenje kišnice


AQUA-CLEAR IND
pročišćavanje
industrijskih
otpadnih voda


BIONICA d.o.o. proizvodi postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda marke Aqua-Clear IND

aqua clear IND pročišćivač otpadnih voda

Jezgra procesa pročišćavanja je elektrokemijska obrada otpadnih voda koja se prema različitim potrebama kombinira s poznatim biološkim i fizikalnim postupcima.

BIONICA d.o.o. specijalizirana je za pročišćavanje procesnih i otpadnih voda iz industrije, poljoprivrede i stočarstva. Druge namjene ovog postupka npr. predtretman kod postojećih sustava za obradu i pročišćavanje otpadnih voda je zasigurno još jedna mogućnost, a može i u cijelosti zamijeniti dosadašnje sustave pročišćavanja, te otpadne vode obraditi do tog stupnja, da se sigurno mogu ispuštati u postojeće ispusne sustave, odn. u prirodne recipijente.

Ovisno o otpadnoj vodi koja se obrađuje i željenom rezultatu pročišćavanja, moguće je optimirati troškove. BIONICA d.o.o. nudi svoje usluge analiza specifičnih otpadnih voda u vlastitom ili ovlaštenom laboratoriju, kako bi se potvrdila mogućnost primjene našeg postupka pročistača za takve otpadne vode.

Tržište nudi niz proizvoda te razna postrojenja za obradu otpadnih voda tj. uklanjanje otrovnih sastojaka iz njih. Naša postrojenja nalaze svoju primjenu u industriji, kod privatnih korisnika i u komunali.

BIONICA d.o.o. postrojenja Aqua-Clear IND mogu se izvesti u svim veličinama i oblicima. Sustavi su kompaktni, mobilni ili stacionarni, a postavljaju se na prostoru od 10 m3/h na više. Mogu se postaviti na prikolice automobila, u kontejnere ili ugraditi na plovila. Zahvaljujući modularnoj izvedbi kapacitet postrojenja može se prilagoditi prema specifičnim zahtjevima kupca.

Prednosti BIONICA – Elektroflotacije

postrojenje za pročišćivanje otpadnih voda

Shema BIONICA postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda

• Izlazne vrijednosti otpadnih voda u okviru zakonske regulative.
• Potrebna mala radna površina (površina za jedno postrojenje 200 l/h bez filtarske jedinice 1,5 x 1,5 m2, postrojenje do 15m3/h sa filtarskom jedinicom 35 m2).
• Upravljanje sustavom je automatizirano tako da je rad na istom minimalan, a zahvaljujući modularnoj izvedbi jednostavno je povećati kapacitet.
• Jednostavno održavanje s minimalnim prekidima rada postrojenja.
• Mogućnost prilagodbe prema potrebama kupca.
• Moguća mobilna izvedba.


Uštede korištenjem BIONICA sustava pročistača:

• Ušteda naknade za vodu i otpadnu vodu, jer se obrađena voda može ponovno koristiti.
• Nema otpada koji zahtjeva posebno deponiranje.
• Kratko vrijeme izgradnje postrojenja, tako da naručitelj u kratkom roku može početi s korištenjem.
• Dug vijek trajanja zahvaljujući kvaliteti ugrađenih agregata i materijala.
• Ušteda naknade za vodu i otpadnu vodu, jer se obrađena voda može ponovno koristiti.
• Nema otpada koji zahtjeva posebno deponiranje.
• Kratko vrijeme izgradnje postrojenja, tako da naručitelj u kratkom roku može početi s korištenjem.
• Dug vijek trajanja zahvaljujući kvaliteti ugrađenih agregata i materijala.

Spremnici za ugradnju tehnike naših uređaja izrađeni su od ekološkog, prirodi bliskog materijala betona. Beton je otporan na koroziju, dugotrajan, visoke tlačne čvrstoće, a nezamjenjiv je u područjima s podzemnim vodama.


bionica primjer onečišćenja

Područja primjene pročišćivača

• Teška industrija
• Prehrambena industrija
• Stočne farme
• Otpadni deponiji
• Lučki mulj
• Otpadne vode s dokova
• Tekuća gnojevka
• Mulj od pročišćavanja

Obrade otpadnih voda Aqua-Clear IND sustavom alternativan je postupak u odnosu na dosada korištene sustave. Utemeljen je na kombinaciji elektrolitskih, kemijskih i fizikalnih procesa. Rezultat je izdvajanje teških metala iz otpadnih voda. Pri tom se teški metali u oksidiranom obliku, zajedno s krutom frakcijom odlažu kao kolač iz filtra na normalne otpadne deponije.

Tržište pročistača

• Upravitelji luka
• Vlasnici brodova
• Poljoprivrednici
• Stočari
• Prijevoznici
• Upravitelji mobilnih WC-a
• Lokalne zajednice, industrija
• Tehnička i prateća postrojenja


Saznajte više o načinu rada pročišćivača.