Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Veliki pročišćivači otpadnih voda

BIONICA - SANBOS

Compact uređaji funkcioniraju na SBR (sequentially loaded batches) principu. Sve faze pročišćavanja uključujući i nadpročišćavanje, događaju se samo u jednom bioreaktoru. Spremnik za egalizaciju (pufer) služi samo za izjednačenje neujednačene dovodne akumulacije koja se u njemu optimizira i prepumpava u bioreaktore.

SANBOS COMPACT

Decentralni pročišćivač tipa SANBOS Compact ugrađuje se što bliže mjestu gdje otpadne vode nastaju. Male kanalne mreže i pregledni uređaji za pročišćavanje ujedinjuju fleksibilnost i ekonomičnost. SANBOS Compact uređaji mogu se ugrađivati na malim površinama što omogućava prilagodbu položaju na terenu i moguće promjene prema potrebi. Tehnički zahtjevan u održavanju jednostavan i siguran SBR-sustav garantira da SANBOS Compact ima najbolje rezultate pročišćavanja. U nabavi povoljan, fleksibilan u radu s visokom funkcijskom sigurnošću. Nadogradnja uređaja je u svako doba moguća.

Ugradbene mogućnosti

SANBOS Compact može se ugrađivati nadzemno i podzemno, a može biti i potpuno zatvoren.

Dekanter

Sustav za pražnjenje čiste vode (dekanter) služi za mirno i bezturbulentno pražnjenje. Dekanter ima slijedeće prednosti:

• Nema usisa plivajućeg mulja
• Visoko hidraulično pražnjenje
• Visoka pouzdanost
• Nema podvodnih servisnih komponenti
• Energetski oslobođeno pražnjenje (bez smetnji, vjetrova i pukotina.)
• Regulacija količina elektro šiberom u odvodnoj šahti.

Reaktor pročišćivača otpadnih voda

U SBR-reaktoru pročišćivača odvijaju se biokemijski procesi razgradnje. Standardna kombinacija kombi ozračavanja sastoji se od površinskog ozračivača sa integriranim mješačem, a važne procesne prednosti kombi ozračavanja su:

• Ozračavanje (oksigenacija) i mješanje u jednom agregatu
• Optimalni uvjeti za denitrifikaciju-nitrifikaciju
• Konstantno visok dovod zraka tijekom cijelog vijeka trajanja
• Visoka učinkovitost i pod lošim radnim uvjetima
• Lako održavanje, robustan i otporan na kemikalije jer je od inoxa
• Ekstremno robustan pogon i u slučaju teških primjena
• Redovita zamjena membrane ozračivača otpada

veliki prošišćivač otpadnih voda

Alternativno možemo ugraditi fino mlazni sustav ozračavanja SANBO BIONICA - SANBOS ugrađuju isključivo energetsko štedna, zvučno tiha pu proizvodnju komprimiranog zraka.

Dovodna akumulacija

Standardno se pročišćivač tlačno puni otpadnom vodom. Induktivni mjerač registrira dovodne količine. Sito uređaj odstranjuje sekundarni otpad iz otpadnih voda i na taj način spriječava oštećenja agregata. Sito uređaj kompaktne je izvedbe i ujedinjuje procesne faze prosijavanje, pranje, cijeđenje, kompakti transportiranje. Tako obrađen materijal može se automatski odlagati u predviđen kontejner, transportirati se i skladištiti. Težina se tako reducira za do 25%TS. Kod većih priključaka može se opcionalno ugraditi pročišćivački uređaj za prihvat pijeska (pjeskolov) sa separatorom pijeska.


kontrolna ploča pročistača otpadnih voda
bazen proistača otpadnih voda